พระอาจารย์สนิท จิตตปัญโญ

พระอาจารย์สนิท จิตตปัญโญ
พระอาจารย์สนิท จิตตปัญโญ พระนักปฏิบัติ วิปัสนากัมมฐาน อยู่แต่ที่วิเวกเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งานวันเกิดหลวงปู่เนตร วัดแหลมสัก

พระอาจารย์สนิทและพระอาจารย์เขียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น